Blue Flower

Kas yra EDEN? 

EDEN santrumpa reiškia „Patraukliausios Europos turizmo vietovės“ (angl. European Destinations of Excellence). Tai projektas, Europos Sąjungoje skatinantis tvarios turizmo plėtros modelius. Šis projektas pagrįstas kasmetiniais nacionaliniais konkursais, kurių metu kiekvienoje dalyvaujančioje šalyje išrenkama po vieną „patraukliausią turizmo vietovę“. Rinkdama šias vietoves EDEN iniciatyva veiksmingai įgyvendina savo tikslą atkreipti dėmesį į Europos turizmo vietovių vertybes, įvairovę ir bendras savybes. Ji padeda skleisti informaciją apie naujas Europos turizmo vietoves, sukuria sąlygas visoje Europoje keistis gera praktika ir skatina ryšius tarp apdovanojimus pelniusių vietovių.

Patraukliausių Europos turizmo vietovių ieškoma pagal kasmetines temas, kurias Europos Komisija išrenka bendradarbiaudama su atitinkamomis nacionalinėmis turizmo institucijomis. Šios temos veikia kaip leitmotyvai: iki šiol pagrindinės EDEN temos buvo kaimo turizmas, nematerialusis paveldas ir saugomos teritorijos.

Svarbiausia išrinktųjų vietovių savybė yra įsipareigojimas puoselėti socialinį, kultūrinį ir aplinkos tvarumą. Apdovanojimai skiriami naujoms, mažai žinomoms Europos turizmo vietovėms 27 šalyse narėse ir šalyse kandidatėse. EDEN projektas padeda visoje Europos Sąjungoje skleisti tvarią praktiką, taikomą apdovanotose vietovėse, ir paversti šias vietas ištisus metus veikiančiomis turizmo vietovėmis. Todėl šiuo procesu siekiama sumažinti žmonių srautus perpildytose turizmo vietovėse.

Šio projekto plėtrą remia Europos Komisija, inicijavusi jį 2006 m. ir vis dar vaidinanti svarbiausią koordinatorės vaidmenį. Jos uždaviniai yra skatinti interesų grupių dialogą, bendrai finansuoti atrankos procedūras, organizuoti apdovanojimų ceremoniją (pirmuosius dvejus metus Europos turizmo forumo metu) ir koordinuoti visapusę komunikaciją.

Informacijos šaltinis: ec.europa.eu

Nemokamas ekologiškas kempingas