Blue Flower

 Kazio Striaupos klėtelė

Dovainių kaime, netoli Platelių, verta užsukti pas tautodailininką Kazį Striaupą. Paties tautodailininko statytoje klėtelėje galima pamatyti jo įdomių medžio drožinių istorine, religine tema ar humoristinių kaimiško gyvenimo vaizdelių.

Ekologiško kempingo redakcija