Blue Flower

Platelių apylinkių kalnai


Iš visų aukščiausių Platelių apylinkių kalnų J. Mickevičius pirmiausia išskiria Pamedinčių-Šilalės kaimuose esantį kalną, kurio aukštis 188 metrai. Toliau kalnus jis vardina tokia tvarka:

Staricos kalnas (Beržoro kaime, toliau – k.),

Šventorkalnis (Platelių k.),

Gargždo (prie Platelių esantis Raudų k.),

Lekiškės ir Raganos (Godelių k.),

Bobkalnis (tuo laiku jau buvęs ariamas kalnas Stirbaičių k.),

Ilgės (Grigaičių k.),

Pylimo (Valduvos miške),

Girskalnis, Guras kalnai ( Jockių k.),

Guro, Iešno, Ožkapio, Šatrijos (2),

Troškės (per jį eina vieškelis Plateliai-Plungė) (Pelenių k.),

Varnių (Babrungėnų k.),

Aukštakalnis, Druskalnis, Platkelnis (Virkšų k.),

Žemgrindžio, Žalusios (Plokščių k.),

Palangos, Budrio (Uogučių k.),

Krikštakalnis, Ropelių kalnai (Visvainių k.),

Skarbo, Garo (Medsėdžių k.),

Linksmybės, Barsuko, Ližės (Pučkorių k.),

Liepos (Mačiūkių k.),

Liepkalnis (Mačiūkių, Pučkorių, Užpelkių, Stirbaičių kaimuose),

Avižokalnis, Majako (Joninės k.),

Stirbkalnis (Gilaičių k.),

Smilguotės, Staupkoriaus, Šermukšnyno (Dovainių k.),

Žylės (Zobėlų k.),

Sprigės (Notėnų k.).


Piliakalniai, Alkos kalnai, milžinkapiai, senkapiai ir kapai:

Pilė (Platelių miestelyje, Pučkorių, Mikytų, Stirbaičių kaimuose), Pilalė (Platelių m. (3), Grigaičių, Atlaužų, Ginteliškės, Gilaičių (2), Užpelkių (2), Apušroto-Mikytų, Kazlausko-Mikytų kaimuose.

Piliakalniai: Pastauninko (Mačiūkių k.), Aukštakalnio (Užpelkių k.), Kartuvių (Platelių m.), Jono (Visvainių k.).

Milžinkapiai: Godelių, Stirbaičių, Babrungėnų, Uogučių, Virkšų kaimuose.

Alkos kalnai: Mikytų, Mačiūkių, Uogučių, Visvainių, Gilaičių, Gojaus-Mačiūkių, Asmino-Platelių kaimuose.

Senkapiai: Babrungėnų, Laumalenkos, Antsienių, Šateikių, Šateikių Rūdaičių, Gintališkės, Notėnų, Dovainių, Uogučių, Mačiūkių kaimuose.

Kapai: J. Mickevičius nurodo, kad kiekviename kaime yra bent po vienas kapinaites. Po dvejas kapinaites yra Užpelkių, Gilaičių, Dovainių, Uogučių, Mačiūkių kaimuose.
Visvainiuose dar yra Kapkalnė, Platelių miestelyje - Kapkalnis. Jau J. Mickevičius su nerimu rašė, kad dauguma pilių, pilalių, piliakalnių ir senkapių yra ariami, naikinami.

 

Nemokamo kempingo redakcija