Blue Flower

Platelių krašto upės ir intakai

Babrungas

Iš Platelių apylinkės upių autorius pirmiausia išskiria Babrungą, kuris tose vietose anksčiau Bebrungu buvo vadinamas. Anot J. Mickevičiaus, šis upelis pavadintas taip todėl, kad anksčiau jo pakrantėse veisėsi labai daug bebrų. Tai didžiausia upė, kuri išteka iš Platelių ežero. Babrungas yra 41 km ilgio ir įteka į Miniją Kulių seniūnijos Santakų k. Anksčiau Platelių valsčiuje prie Babrungo veikė Bebrungo ir Gricinės malūnai. Į Babrungą įteka Krekenauza, Ilgė ir Uošna, o į Uošną Bebrungėnų-Plokščių kaimo ribose - Juodupis I.

Bartuva

Jos pradžia 3 km nuo Platelių, Visvainių k. Netoli nuo čia pradžią gauna Varduvos (Ventos) intakai Šata (Luoba), Notija (Salanto-Minijos). Bartuvos ilgis - apie 98 km. Ji vinguriuoja pro Mačiūkus, Dvarviečių-Medininkų, Mosėdžio gyvenvietes. Įteka į Liepojos ežerą. Iki Pirmojo pasaulinio karo garlaiviai Bartuvos upe iš Liepojos ežero plaukiodavo iki pat Nicos miestelio (Latvijos Respublika).

Salantas

Kairysis Minijos intakas, kuris pradžią gauna Lygiosios k. ir teka per Kentus, Ginteliškę. Šis upelis anksčiau sukdavo Platelių valsčiuje veikusį Rojinės ir Salantų miestelio malūną.

Salanto intakai:

Bebrė (pradžia Gilaičių k.), Blendžiava (išteka Godelių k.), kurios intakas Karvės upeliukas. Į Salantą taip pat įteka Panotėnių k. prasidedanti Notija (dar vadinama Note). Šio upelio intakai net keturi: Lętupis, Lieknupis, Ringupis ir Nežinavas. Ringupio intakai yra Paltupelis ir Paltupis.

 Nemokamo kempingo redakcija