Ekologiškas Kempingas

El. paštas Spausdinti PDF

PLATELIŲ KRAŠTO LEGENDOS, PADAVIMAI IR LANKYTINOS VIETOS

 (Parengta pagal Juozą Mickevičių)

 


Plateliai ir jo apylinkės garsios ir čia gyvenusiais, dirbusiais žmonėmis. Vienas iš jų – kraštotyrininkas, muziejininkas Juozas Mickevičius, kuris labai mėgo Platelių krašto apylinkes ir daugelį metų tyrinėjo vienas iš žymiausių Žemaitijos istorikų ir muziejininkų Juozas Mickevičius.

 

1940 m. pirmajame žurnalo „Gimtasai kraštas” numeryje Juozas Mickevičius išspausdino studiją „Platelių apylinkių geografinė būklė”, kuri savo vertės ji neprarado iki šiol. Čia pateikta išsami informacija apie visus Platelių apylinkių žymiausius gamtos paminklus. Itin vertinga ir kraštotyrinė medžiaga: surašyti visi vietovardžiai, žymiausi padavimai apie Platelių ežerą.

Publikacijos pradžioje autorius su nostalgija rašo:

„Senovėje garsios buvo Platelių apylinkės. Bet dabar iš to garso tik apylinkių vardai, padavimai ir senuose dokumentuose žinios teliko. Nebeaidi jau Platelių, Mikytų pilyse trimito garsai, nebeliepsnoja pilių bokštuose ugnis, kviesdama narsiuosius žemaičius karius į karą, nebeskamba žemaičių didikų medžioklės ragai ir skalikų balsai po miškus. Iš minėtų pilių tik vienos Platelių pilies pamatų griuvėsiai tėra likę, bet ir tie jau baigia sunykti. Nyksta ir daina, senovinė tautosaka, senovės tipo pastatai, etnografinė medžiaga ir senoviniai žemaičių tautiniai papročiai. Nyksta miškai ir juose buvę žvėrys bei paukščiai. Nyksta balos ir pelkės. (...) Nebe tas jau ir žemaitis, kuris kitados taip narsiai gynė savo tėvynę ir priešinosi svetimųjų priespaudai. Mažiau begalvoja ir bekalba apie savo krašto praeitį, apie savo senolių didžius žygius, o susimąstęs, be dainos dirba savo kasdienį darbą. Tik tie patys ežerai ežerėliai tebebanguoja, tos pačios didesniosios upės tebeteka per Platelių apylinkes. (...) Platelių apylinkės - gražiausios visoje Žemaičių žemėje. Tai tikra Žemaičių Šveicarija. (...) Savo gražumu Platelių apylinkės prilygsta garsiajai Dainavai.”

Atnaujinta ( Pirmadienis, 07 Birželis 2010 21:35 )  

Prisijunk prie Kempingo

Ekologiškas Kempingas on Facebook

Kempingo kontaktai

Norite paklausiti? O gal rezervuoti vietą?
  • Adresas: Plungės raj. Platelių sen. Virkšų km. 

Kodel rinktis mus?

Nemokamas ekologiškas kempingas 

Žemaitijos Nacionaliniame parke nesame vienintelis kempingas, tačiau visada garantuojame, kad apsistoję pas mus patirsite didžiausius įspūdžius kokius tik įmanoma patiri poilsiaujant gamtoje. Keletas mus išskiriančių privalumų:

  1. Pas mus visada švaru ir įpatingai ramu
  2. Nemokama Elektra, WC, geriamas vanduo
  3. Kempinge yra karšto vandens kubilas
  4. Nemokamai galima naudotis valtimi (nauja valtis nuomojama)
  5. Naujai įrengtas tualetas, stalai ir t.t pastatytas naujas tiltas
  6. Smagus nusileidimas kabančiu lynu (nemokamai)
  7. Ruošiama tinklinio aikštelė, plečiama infrastruktūra