Blue Flower


 "Advokatas"

Plateliu linelis 

Žaidėjai susėda ratu, visi turi įsipylę gėrimo į taurelę. Kiekvienas dalyvis turi savo advokatą, t.y. žmogų, sėdintį jam iš dešinės. Šis turi apginti savo kaltinamąjį.

Žaidimas pradedamas sakant: „Dabar geria pvz. Tomas.“ Advokatas turi kuo greičiau pasakyti: „Ne, Tomas negeria, dabar geria Mantas.“ Tuomet Mantą gina jo advokatas ir t.t. Jei advokatas suklysta, ką ginti, jis turi išgerti savo gėrimą.

Ekologiško kempingo administracija 

"Mafija"

Plateliaqi kaimo turizmas 

Žaidimo vedėjas ant lapelių surašo dalyvių vaidmenis: mafija, komisaras, gydytojas, miestiečiai. Kiekvienas žaidėjas ištraukia po lapelį, bet niekam nesako, kokį vaidmenį gavo.

Tuomet vedėjas pradeda žaidimą pasakojimu: Ateina naktis.Visi užmiega (visi žaidėjai užsimerkia), tik nemiega du (arba daugiau pagal žaidėjų skaičių) mafijos atstovai (mafija atsimerkia). Jie išsirenka auką (mafija sutartinai rankomis parodo į žaidėją, kurį pasirenka auka) ir jį nužudo (tai mato tik vienas pasakotojas). Mafija, išsirinkusi auką, užsimerkia, tuomet pabunda komisaras (komisaro lapelį ištraukęs žmogus atsimerkia). Šis vieną kartą spėja, kas gali būti mafija (parodui pirštu žmogų pasakotojui, šis galvos linktelėjimu atskleidžia, ar komisaras atspėjo. Jeigu atspėjo, prabudus visiem žaidėjam, jis atsargiai galės juos mėgint įtikint balsuot už vieną ar kitą žmogų). Komisarui išėjus (užsimerkus), pabunda gydytojas, kuris gali išsirinkti vieną žmogų, kurį nori išgydyti nuo mafijos kulkų. Jei jis pataiko parodyti tą žmogų, kurį ką tik išsirinko mafija, tuomet auka būna išgelbėta.

Galiausiai ateina diena, visi atsimerkia, ir pasakotojas pasako, kas buvo nužudytas. Atskleidžiamas aukos vaidmuo ir jis visam žaidimui nutyla. Jeigu auka buvo išgydyta, pasakotojas neatskleidžia nė vieno žmogaus, tiesiog pasakoma, kad gydytojas išgydė auką. Tuomet prasideda žaidėjų diskusija, kas galėtų būti mafija. Siūlomi kandidatai, ginamasi ir puolama. Galiausiai, išdiskutavus, balsuojama. Surinkęs daugiausiai prieš balsų žmogus iškrenta ir atskleidžia, kas jis toks buvo. Tuomet vėl ateina naktis, ir pasakotojas seka tą pačią istoriją. Žaidimas baigiasi, kai arba mafija visus išžudo, arba miestiečiai balsuodami pašalina mafiją.

 

Ekologiško kempingo redakcija 

Bučinys 

Stovyklavietes zaidimai 

Vienam savanoriui užrišamos akys. Kitas žaidimą vedantis žaidėjas rodo į kitus ir klausia „aklojo“: „Šitas žmogus?“. Nematantis žaidėjas turi atsakyti „Taip “ arba „Ne“. Taip išrenkamas žmogus, kurį pastarasis turės pabučiuoti.

Tuomet vedėjas rodo kurią nors išrinkto žaidėjo kūno vietą. Tai gali būti kakta, lūpos, nosis, koja ir kitos kūno dalys. Rodant klausiama: „Čia?“. Tas, kuriam užrištos akys, ir vėl turi atsakyti „Taip“ arba „Ne“.

Tokiu būdu išrenkama vieta, kurią „aklasis“ turės pabučiuoti. Žaidimas išties be galo nuotaikingas.

Tai vienas linksmiausių ir daugiausia juoko sukeliančių žaidimų...

 

Ekologiško kempingo administracija

"Oro Pilis" 

Plateliai 

Žaidėjų skaičius neribotas. Sustoja dvi grupės, kurias skiria linija. Kiekviena grupė gali siųsti puolėjus į "priešo" pilį. Puolantysis turi giliai įkvėpti oro, nes pilis "pilna dūmų". Įbėgęs į pilį turi paliesti priešininko komandos gynėją (ar kelis gynėjus) ir tebelaikydamas kvapą sugrįžti į savo pilį.

Jei jis sugrįžta sveikas, visi jo paliesti priešai pereina į jo pusę. Bet pilies gynėjai gali puolėją savo pilyje sulaikyti (stipriai sučiupdami) ir nepaleisti, kol šis pritrūks oro. Tada puolėjas lieka gynėjų pusėje. Žaidžiama, kol visi žaidėjai atsiranda vienoje pilyje.

Ekologiško kempingo administracija

Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2011

 

zemaiciu kalvarijos atlaidai
 

 


Liepos 1 d., penktadienis
Atlaidų išvakarės

Vysk. J. Boruta SJ
16 val. šv. Mišios Panų kalne. Dalyvauja Marijos legiono nariai.
Po šv. Mišių maldinga eisena į Žemaičių Kalvariją.
19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.

Liepos 2 d., šeštadienis
Jaunimo diena
Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 3 d., sekmadienis
DIDŽIOJI KALVARIJA. Šeimų diena
Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ
Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. tiesioginė šv. Mišių transliacija per LTV.

Liepos 4 d., pirmadienis
Žemdirbių ir ūkininkų diena
Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 5 d., antradienis
Katechetų, tikybos mokytojų, visų pedagogų diena
Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 6 d., trečiadienis
Kunigų ir ministrantų diena
Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 7 d., ketvirtadienis
Carito, Maltos, senelių namų gyventojų ir darbuotojų bei Medikų diena
Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 8 d., penktadienis
Valstybės, savivaldybių, seniūnijų, policijos vadovų bei darbuotojų diena
Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 9 d., šeštadienis
Brolių latvių diena
Dalyvauja Rygos Arkivyskupas Metropolitas Zbignevs Stankevičs ir Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis OP
Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 10 d., sekmadienis
Kunigų seminarijų, Universitetų, VDU Teologijos fakulteto, Katechetikos katedrų bendruomenių diena
Apaštalinis nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi
Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 11 d., pirmadienis
Dominikonų, Marijonų, Jėzuitų, Seserų Kazimieriečių ir visų kitų vienuolijų bei maldų už pašukimus diena
Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 12 d., antradienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena
Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Kiekvieną Atlaidų dieną pagrindinėms 12 valandos. šv. Mišioms vadovaus vis kitas Lietuvos vyskupas.


Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7. 00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7. 30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje

8. 00 val. Šv. Mišios

10. 00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12. 00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus,

19. 00 val. Vakarinės šv. Mišios

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.