Blue Flower


Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2011

 

zemaiciu kalvarijos atlaidai
 

 


Liepos 1 d., penktadienis
Atlaidų išvakarės

Vysk. J. Boruta SJ
16 val. šv. Mišios Panų kalne. Dalyvauja Marijos legiono nariai.
Po šv. Mišių maldinga eisena į Žemaičių Kalvariją.
19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.

Liepos 2 d., šeštadienis
Jaunimo diena
Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 3 d., sekmadienis
DIDŽIOJI KALVARIJA. Šeimų diena
Arkivyskupas S. Tamkevičius SJ
Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. tiesioginė šv. Mišių transliacija per LTV.

Liepos 4 d., pirmadienis
Žemdirbių ir ūkininkų diena
Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 5 d., antradienis
Katechetų, tikybos mokytojų, visų pedagogų diena
Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 6 d., trečiadienis
Kunigų ir ministrantų diena
Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 7 d., ketvirtadienis
Carito, Maltos, senelių namų gyventojų ir darbuotojų bei Medikų diena
Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 8 d., penktadienis
Valstybės, savivaldybių, seniūnijų, policijos vadovų bei darbuotojų diena
Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 9 d., šeštadienis
Brolių latvių diena
Dalyvauja Rygos Arkivyskupas Metropolitas Zbignevs Stankevičs ir Liepojos vyskupas Vilhelms Lapelis OP
Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 10 d., sekmadienis
Kunigų seminarijų, Universitetų, VDU Teologijos fakulteto, Katechetikos katedrų bendruomenių diena
Apaštalinis nuncijus arkivysk. Luigi Bonazzi
Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 11 d., pirmadienis
Dominikonų, Marijonų, Jėzuitų, Seserų Kazimieriečių ir visų kitų vienuolijų bei maldų už pašukimus diena
Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Liepos 12 d., antradienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena
Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

Kiekvieną Atlaidų dieną pagrindinėms 12 valandos. šv. Mišioms vadovaus vis kitas Lietuvos vyskupas.


Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7. 00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7. 30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje

8. 00 val. Šv. Mišios

10. 00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12. 00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus,

19. 00 val. Vakarinės šv. Mišios

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.