Blue Flower


Žemaičių Kalvarijos atlaidai 2013

 


2013 – TIKĖJIMO METŲ – DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI

Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejiniai metai


PROGRAMA

2013 metais minime pal. Jono Pauliaus vizito Lietuvoje 20-metį ir Žemaičių Kalvarijos bazilikos 25-metį.

PROGRAMA

2013 m. liepos 1–12 d.

Liepos 1 d., pirmadienis
Atlaidų išvakarės

Meldžiamės už katalikiškas organizacijas ir Marijos Legiono narius

16 val. šv. Mišios Panų kalne.

19 val. Mišparai Bazilikoje, po jų – Eucharistinė procesija aplink Baziliką.

Liepos 2 d., antradienis
Caritas darbuotojų, savanorių ir ligonių diena

Meldžiamės už Caritas darbuotojus, savanorius ir ligonius

Skuodo dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Kauno arkivyskupas metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ.

Liepos 3 d., trečiadienis
Kunigų, kunigų seminarijų auklėtinių ir ministrantų diena

Meldžiamės už naujus pašaukimus

Telšių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas.

Liepos 4 d., ketvirtadienis
Katechetų diena

Meldžiamės už katechetus

Šilutės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gintaras Grušas.

Liepos 5 d., penktadienis
Policijos ir teisėsaugos darbuotojų diena

Meldžiamės už policijos darbuotojus ir Lietuvos Respublikos teismų teisėjus

Šilalės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Apaštalinis Nuncijus Luigi Bonazzi.

Liepos 6 d., šeštadienis
Brolių latvių diena

Akmenės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus vyskupai iš Latvijos.

19 val. – jaunimo šv. Mišios. Po jų – Kryžiaus kelio Kalnai.

Liepos 7 d., sekmadienis
DIDŽIOJI KALVARIJA. Jaunimo ir jaunų šeimų diena

Meldžiamės už jaunas šeimas ir besiruošiančiuosius Santuokos sakramentui

Tiesioginė 12 val. šv. Mišių transliacija per LTV

Klaipėdos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus J. Em. kardinolas Audrys Juozas Bačkis.

Liepos 8 d., pirmadienis
Vienuolių diena

Meldžiamės už valstybės, savivaldybių vadovus bei tarnautojus

Gargždų dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Vilniaus Arkivyskupo Augziliaras vyskupas Arūnas Poniškaitis.

Liepos 9 d., antradienis
Žemdirbių ir transporto bei kelių priežiūros darbuotojų diena

Meldžiame Dievo palaimos visiems Lietuvos žemdirbiams, ūkininkams ir transporto bei kelių priežiūros darbuotojams

Tauragės dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Vilkaviškio vyskupas R. Norvila.

Liepos 10 d., trečiadienis
Verslininkų, savivaldybių darbuotojų diena

Meldžiame jiems Dievo palaimos

Palangos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Kauno Arkivyskupo Augziliaras vyskupas Kęstutis Kėvalas.

Liepos 11 d., ketvirtadienis
Anoniminių alkoholikų diena

Meldžiame už visus alkoholio ir kitų priklausomybių varginamus žmones

Mažeikių dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. šv. Mišioms vadovaus Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Liepos 12 d., penktadienis
Žemaičių Kalvarijos parapijos ir jos kaimynių: Barstyčių, Sedos, Platelių, Alsėdžių, Gegrėnų parapijų diena

Meldžiame, kad visi būtų žinios apie Žemaičių Kalvarijos šventovę skelbėjai ir šios šventovės puoselėtojai, svetingai priimantys maldininkus iš Žemaitijos, Lietuvos ir viso pasaulio

Žemaičių Kalvarijos dekanato tikinčiųjų piligriminė kelionė

12 val. Šv. Mišioms vadovaus Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

 

Pamaldos kiekvieną Didžiųjų atlaidų dieną:

7. 00 val. J. E. Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ Kęstaičiuose išlydi piligrimus į Žemaičių Kalvariją

7. 30 val. Liturginių valandų Rytmetinė Bazilikoje

8. 00 val. Šv. Mišios

10. 00 val. Šv. Mišios. Po šv. Mišių – Švč. Sakramento Adoracija, kurios metu bus kalbamas Dievo Gailestingumo vainikėlis

12. 00 val. Šv. Mišios (Suma).

Po Sumos – iškilminga procesija į Kryžiaus kelio kalnus.

19. 00 val. vakarinės šv. Mišios

Paskutinę atlaidų dieną 19 val. šv. Mišių Bazilikoje nebus.